APPLEGATT Irwanett
Narozena 5.7.2002

Zemřela 12.3.2011
 

Rodiče:

Otec - Nattoni od Švejka Josefa
Matka - Anett Leinstr